Dopyt úradného prekladu

*Povinné pole
Predpoklad vyhotovenia 1 deň
Cena: 26 €
- zľavy, ak viac ako 2 strany
- je potrebný originál
- často je potrebná aj apostila (tzv. superlegalizácia dokumentu, ktorú získate na obvodnom úrade, oddelení štátneho občianstva a matrík)
Predpoklad vyhotovenia 1 deň
Cena: 26 €
- zľavy, ak viac ako 2 strany
- je potrebný originál nie starší ako 3 mesiace
- často je potrebná aj apostila (tzv. superlegalizácia dokumentu, ktorú získate na obvodnom úrade, oddelení štátneho občianstva a matrík)
Predpoklad vyhotovenia 1 deň
Cena: 26 €
- zľavy, ak viac ako 2 strany
- je potrebná notárska kópia originálu podpísaná priamo notárkou
- poštovné v cene, možnosť poslať na dobierku alebo platba vopred na účet
Predpoklad vyhotovenia 1 deň
Cena: 26 €
- zľavy, ak viac ako 2 strany
- je potrebný originál nie starší ako 3 mesiace
- poštovné v cene často je potrebná aj apostila (tzv. superlegalizácia dokumentu, ktorú získate na obvodnom úrade, oddelení štátneho občianstva a matrík)
- Dynamic Edge LED
- 1 x Reality PRO
V prípade ak je rozsah prekladaného textu väčší ako dve normostrany ( NS = 1800 znakov resp. 250 slov) poskytneme na preklad zľavu. K vyhotoveniu úradného prekladu je potrebný originál s podpismi a pečiatkami. Na presné určenie rozsahu zdrojového textu na úradný preklad je vhodné poslať nám ho elektronicky alebo naskenovaný najskôr e-mailom resp. cez internetový formulár. V prípade potreby vám môžeme poslať preklad najskôr v elektronickej forme na zapracovanie pripomienok. Následne dáme zmeny zaviesť naspäť do zdrojového textu a dokončiť proces zhotovenia úradného prekladu. Ak potrebujete úradný preklad vo viacerých kópiách, je nutné na to vopred upozorniť. Ak sa dokumenty na preklad vzájomne iba veľmi málo líšia, navrhneme vám zľavu
- do akého jazyka preklad potrebujem
- v zmysle zákona je na preklad potrebný originál alebo notárska kópia originálu
- často, hlavne u dokladov osobnej totožnosti, úrady vyžadujú aj apostilu (superlegalizáciu dokumentu určeného do zahraničia), ktorú udeľuje ministerstvo alebo úrad, pod pôsobnosť ktorého daný dokument spadá (napr. krajský súd, obvodný úrad, ministerstvo školstva...)
- ak originál nie je k dispozícii, je potrebné vyžiadať od inštitúcie, ktorá úradný preklad požaduje, povolenie zviazať preklad s obyčajnou kópiou
- ak máme originál a potrebujeme ho iba za účelom úradného prekladu, s prekladom sa môže zviazať priamo originál
- ak si originál chceme nechať, dáme si zhotoviť jeho notársku kópiu
- notársku kópiu dokumentu určeného do zahraničia musí podpisovať priamo notárka, nie jej zamestnankyňa
- niekedy je problematické zohnať notársku kópiu cudzojazyčného dokumentu. Vtedy odporúčame najskôr si dať urobiť úradný preklad na základe obyčajnej kópie, a následne získať potvrdenie o pravosti kópie od notára – odporúčame však dohodnúť si konkrétny postup priamo s notárom
- úradný preklad o rozsahu do 5 strán vyhotovujeme do 24 hodín
- za vyhotovenie v rámci toho istého dňa účtujú úradní prekladatelia 50% príplatok
- ak má preklad viac ako 2 strany, udeľujeme zľavy
- za preklad treba platiť osobne v hotovosti pri prebierke alebo vopred bankovým prevodom na účet
- preklad je možné zaslať aj na dobierku na určenú adresu (okrem zahraničia, kde je nutná platba vopred prevodom, môže byť aj účet Paypal alebo Skrill)
- poštovné je v cene prekladu, v prípade urgentnosti môžeme dohodnúť kuriéra za príplatok
- klientom z Bratislavy umožňujeme vyzdvihnutie prekladu priamo v Bratislave na dohodnutej adrese

Telefonická objednávka

NON-STOP: 0908 790 586
Kancelária: 037 6578 025
SKYPE OBJEDNÁVKA

Objednávka prekladov emailom

Email: asap@prelozime.sk